Uncle Sam

home goedebedrijfsartsen.com

Mijn naam is Uncle Sam! Ik ben Nederlandse die vanuit Amerika (vandaar Uncle Sam) graag Nederlandse werknemers helpt die in de knoop komen. Dit ben ik:

Ik ben getrouwd met een rijke Amerikaanse man dus besteed mijn overgebleven tijd graag aan dit nuttige vrijwilligerswerk op foutebedrijfsartsen.com Je kunt mij mailen: unclesam@goedebedrijfsartsen.com

Goede nieuwe sites! Zie

http://reintegratie.theater (met allerlei tips voor werknemers, hoe te handelen....en uitleg waarom werkgevers en artsen handelen zoals ze doen)

http://bedrijfsarts.site (hot tip)

En uitleg van de bezavafraude die bedrijfsartsen proberen uit te halen, in het groot en het klein:

http://bezava.com/docs/1A4-TEKST-UITLEG-BEZAVAFRAUDE-Discretionaire-ruimte-rommelruimte-bedrijfsartsen-11-januari2016.pdf

Neem een second opinion bij een bedrijfsarts die er WEL iets van snapt!\

Er zijn veel verlokkingen voor een bedrijfsarts om NIET in het belang van de zieke werknemer te handelen, zie deze 2 A4 (pdf) met een overzicht van belangen van betrokkenen: http://bezava.com/docs/belangen-bij-arbeidsgerelateerde-zorg-JP-Blankert-3-december-2015.pdf

Mocht u echt diepgang willen? Deze site is 'fundamenteler' - http://bedrijfsgeneeskunde.org
Zeker met betrekking tot second opinion: http://bedrijfsarts.plus/second-opinion.html
En aansprakelijk stellen van de bedrijfsarts: http://bedrijfsarts.plus/aanspraklijk-stellen-bedrijfsarts.html
Definitie van de rol van bedrijfsarts: http://arbowet.com

Beste second opinion site bedrijfsarts:


http://secondopinion.pro/bedrijfsarts/index.html

 

Goede Bedrijfsartsen

De meeste artsen zijn niet arts geworden om a) te 'studeren' of b) 'mensen te helpen' maar om veel poen te vangen en een hoge status te hebben. Enkele uitzonderingen daargelaten.

Zie ook: http://foutebedrijfsartsen.com

Bedrijfsartsen die ZUIVER zijn en zo zuiver mogelijk diagnose stellen om een zieke/werknemer te helpen, zijn erg schaars aan het worden!

Ze zijn met 'uitsterven bedreigd' zou je kunnen zeggen. Vermelding op deze site dat een bedrijfsarts 'goed' is in de zin van 'integer' de de JUISTE Lesa richtlijnen volgt (Lesas:
https://www.nhg.org/themas/artikelen/landelijke-eerstelijns-samenwerkingsafspraken-lesas )
zou massale bedreiging met zich meebrengen door de 'gewone, corrupte bedrijfsarts' die zo MIN MOGELIJK diagnostiseert, zeker richtlijnen en tests niet volgt en zoveel mogelijk een zieke werknemer aanpraat zelf op te stappen, ontslag te nemen.

Ze bestaan wel, de niet-omkoopbare!

Mail mij via unclesam@goedebedrijfsartsen.com !